Blue Flower

 

Robert de Visée (ong. 1660 – ong. 1720)

De gitarist en theorbespeler, zanger en componist Robert de Visée wordt voor het eerst genoemd in een brief aan Mlle. Regnault de Solier (1680). Spoedig er op wordt hij muzikant aan het hof van Lodewijk XIV en van de kroonprins. Uit de opdracht in het eerste boek dat hij in 1682 uitgaf is te begrijpen dat de koning hem vaak liet komen om hemzelf of de kroonprins te vermaken.

Op 3 oktober 1709 wordt hij ook als zanger aan de koninklijke kapel genoemd en in 1719 wordt hij als opvolger van L. Jourdan de la Salle, gitaarleraar van de koning. Na 1720 is niets meer van hem bekend. In 1688 stelt Jean Rousseau vast dat de Visée in de muzikale kringen van die tijd hoog gewaardeerd werd.

De Visée heeft de volgende boeken geschreven:

- Livre de Guittarre dédié au Roy, Paris 1682
- Livre de pièces pour la Guittarre, Paris 1686
- Pièces de théorbe et de luth, mises en partition dessus et bass, Paris 1716

Er zou een 3e Livre de pièces pour la guitare uit 1689 bestaan maar dat is tot op heden niet gevonden of bewaard gebleven.

Naast deze boeken zijn er veel losse stukken van Visée voor gitaar, theorbe en luit verschenen in verzamelbanden in die tijd.

Livre de Guittarre dédié au Roy, Paris 1682
Suite no. 1 in a mineur
Suite no. 2 in a mineur
Suite no. 3 in d
Suite no. 4 in g mineur
Suite no. 5 in G majeur
Suite no. 6 in c mineur
Suite no. 7 in C majeur
Suite no. 8 in G majeur

Livre de pièces pour la Guittarre, Paris 1686
Suite no. 9 in d
Suite no. 10 in G
Suite no. 11 in b mineur
Suite no. 12 in e mineur

Menuet in C majeur

Losse stukken

Stukken in a mineur
Prélude
Allemande
Villanelle
Contrepartie de la Villanelle

Stukken in A majeur
Prélude
Rondeau

Stukken in C majeur
Courante
Gigue

Stukken in c mineur
Allemande
Sarabande
Masquerade
Gigue
Gavote
Chacone

Stukken in D majeur
Sarabande
Gavote
Chacone
Gavote Rondeau
Contrepartie

Stukken in g mineur
Prélude
Prélude
Allemande
Sarabande
Gavote
Gavote en rondeau
Ouverture
Entrée d’Apollon

Stukken in G majeur
Allemande
Courante
Sarabande
Gigue
Gigue
Musette

Bron: Robert W. Strizich
Meer over Robert de Visée op het Internet